Viktigt att vi håller i hela vägen

På valdagen är det nästan exakt tre år sedan regeringen presenterade utredningsdirektiven för ”En omreglerad spelmarknad” – en av mandatperiodens största politiska frågor.

Tre år av lyssnande, förhandlande och kompromissande. Jag är oerhört glad och stolt över det fina samarbete vi har haft mellan utredare, departement, utskott och branschens aktörer och jag är mer än nöjd med att vi lyckats landa i den lagstiftning som nu ligger på bordet i riksdagen för att klubbas igenom. Alla parter har kommit till tals och alla är på det stora hela ganska nöjda med utfallet.

 

Varför är spellicensutredningen så komplex och omfattade?

Till skillnad från de flesta utredningar som är avgränsade till ett eller ett par politikområden är detta en lagstiftning som är integrerad i- och spänner över en mängd politikområden. Det handlar om att öppna upp en helt ny marknad – otrampad terräng i Sverige. Med det följer effekter på statsbudgeten och skatteintäkter, konkurrenslagstiftning och konsumentskydd, spelberoende och folkhälsa, civilsamhällets möjligheter att finansiera sin verksamhet, matchfixning, pengatvätt och kriminalitet, spelares integritet och nätsäkerhet, annonsering och mediernas intäkter, arbetstillfällen i nya branscher, sponsring och andra finansieringsmodeller för idrotten, EU-lagstiftning och internationell handel. Ja till och med svenskt jordbruk påverkas i förlängningen av hur spelregleringen påverkar hästnäringen.

Med det bakom sig är det närmast ett under att vi är överens mellan blocken, mellan de olika berörda utskotten och mellan branschens aktörer.

 

Men allt är inte löst

Med en sådan omfattande utredning är det naturligt att alla frågor inte blir fullständigt besvarade från start. Vissa, som detaljer i spelansvar och licensavgränsningar ligger på den nya spelinspektionen att utforma. Vissa följs upp vid en senare kontrollpunkt och vissa har landat i tilläggsutredningar. Till dessa frågor hör bland annat vad som händer med statliga Svenska Spel och förutsättningar för häst- och idrottsrörelserna.

När vi vaknar upp efter valdagen kan rollerna för alla oss som har arbetat med den här lagstiftningen vara förbytta. Men den nya spelmarknaden kommer att öppnas upp den 1 januari likväl. Därför är det av yttersta vikt att vi håller i hela vägen och får de sista bitarna på plats. De som ska söka om licens och ge sig in på den lagliga spelmarknaden måste veta vilka etablerade aktörer de konkurrerar med och att lika villkor gäller. Och de som är beroende av att regelverket fungerar för att kunna fortsätta som vanligt inom idrotten och inom hästnäringen måste veta att mattan inte rycks undan för dem under fötterna när den nya marknaden är på plats.

Detta oavsett hur det parlamentariska läget ser ut efter valet.

Gunilla Carlsson (S), vice ordförande i riksdagens kulturutskott

 

Author's imageGunilla Carlsson (S)vice ordförande i riksdagens kulturutskott