Varför är snabba nätspel särskilt beroendeframkallande?

Alla spel om pengar medför inte samma risk för spelberoende, och attraherar inte i lika hög grad personer med ett riskspelande. Närmare hälften av dem som ringer Stödlinjen uppger nätcasino som problemspel (Spelutredningen, SOU 2017:30). I en forskningsstudie från vår spelberoendemottagning i Region Skåne kunde vi beskriva att 89 procent av dem som söker vård för spelberoende har ett nätspel som problematisk spelform, och nätcasino är den överlägset vanligaste problemspelformen, framför allt bland kvinnor (Håkansson m fl., Frontiers in Psychiatry, 2017).

Kontrollförlusten – en central del i beroende och i snabba nätspel

Flera faktorer kan anses bidra till att snabba nätspel är särskilt nära associerade med problemspelande och spelberoende. En mycket central komponent i beroendesjukdomar i allmänhet är kontrollförlusten. Vad menas då med kontrollförlust? Detta begrepp beskriver det mönster där en person med alkoholberoende har bestämt sig för att dricka bara två öl, men efter två öl kan personen inte kontrollera sig själv utan fortsätter att dricka mer. En drogberoende person bestämmer sig för att ta sin drog bara en gång till, men kan därefter inte hejda impulsen att fortsätta. På samma sätt kan spel om pengar trigga denna kontrollförlust och därmed utveckla ett beroende, men det sker i olika hög grad för olika spel. Snabba nätspel ger i det närmaste obegränsade möjligheter för kontrollförlusten att blomma ut – spelet finns där alltid, och det finns inga naturliga pauser eller avslut (som det t ex gör när en fotbollsomgång är slut eller när bingolokalen stänger). Beroenderisken förstärks ytterligare om reklambudskap och tilltalet i spelsituationen ger en bild av att man kan spela utan att ha pengar, eller spela för mycket mer pengar än man sätter in.

I vår vetenskapliga sammanställning av erfarenheterna från vår mottagning är nätcasino den vanligaste spelformen hos kvinnor och sportsbetting den vanligaste spelformen hos män. Även för betting på sport kan kontrollförlusten bli tydlig; ofta är spelobjektet snabbt och avser en liten delkomponent i en match – något som händer inom någon minut. Likheten med casinospel på nätet blir tydlig; spelet handlar om en momentan händelse och kan omedelbart upprepas, hur många gånger som helst och när som helst. I detta ligger beroenderisken, och det stora spelansvar som krävs av ett bolag som tillhandahåller den typen av tjänster.

Hur tar man ansvar?

Riskabla spel kräver stort ansvarstagande. Här skulle online-formen kunna utnyttjas på ett bra sätt; när spelandet går att se elektroniskt och i realtid, så kan ett ansvarstagande spelbolag reagera på ett problematiskt mönster och skicka tydliga och personliga signaler till spelaren om att bli uppmärksam på sina spelvanor, ta en paus eller till och med stänga av sig helt. Här finns stora möjligheter att vetenskapligt utforma dessa budskap så att de innebär en faktisk intervention till de personer som behöver det som allra bäst, när spelandet har slutat vara något lustfyllt och övergått i ett okontrollerat beroende. Detta spelansvar kommer inte av sig själv på en oreglerad marknad, men en aktör som väljer den ansvarsfulla vägen kan göra stor nytta för att minska spelberoendet och dess konsekvenser för individen, anhöriga och för samhällsekonomin. Där finns ett stort ansvar att ta, och vi forskare hjälper gärna till att utforma de budskap och signaler som ska hjälpa.

 

Anders C Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds Universitet

 

Author's imageAnders C Håkanssonprofessor i beroendemedicin vid Lunds Universitet