Undersökningen av allmänhetens inställning till spelmarknaden presenterad för riksdagens travgrupp

Sedan 2012 finns en grupp där riksdagsledamöter med ett särskilt intresse och en vurm för travsporten och hästnäringen samlas. Den 23 november var jag inbjuden att träffa travgruppen och det känns väldigt bra med det tydliga engagemanget för hästsporten bland riksdagsledamöterna.

Under seminariet fick jag bland annat möjlighet att dela med mig av resultaten från ATG, Svensk Travsport och Svensk Galopps allmänhetsundersökning. Undersökningen redogör för allmänhetens inställning och kunskap till spelmarknaden, och togs fram för att vidga perspektiven och bjuda in allmänheten till den spelpolitiska debatten.

Utifrån undersökningens resultat kan man konstatera att allmänheten vill ha ordning och reda på spelmarknaden, och att man vill att staten ska säkra konsumentskyddet genom tydlighet i lagstiftning. Allmänheten tycker, precis som ATG, att ett högt konsumentskydd är oerhört viktigt – i undersökningen anses det till och med viktigare än höga odds och vinster.

En annan oerhört viktig fråga och grunden för ATGs uppdrag är finansieringen av trav- och galoppsporten. Hela ATGs överskott går tillbaka till hästsporten och en majoritet av allmänheten (7 av 10) tycker att det är viktigt att detta säkerställs även för framtiden. Nästan lika många anser att detta bör säkras genom att staten lagstiftar så att en fast andel av spelbolagets omsättning går direkt till trav- och galoppsporten.

Saila Quicklund (M) kommenterade mötet såhär:

– Peter Johnsson (S) och jag är initiativtagare till detta travnätverk och vi startade det eftersom vi anser att travsporten är en angelägen fråga. Travsporten är viktig för hästnäringen och handlar alltså inte, som kanske vissa tror, bara om spel. När vi nu ska omreglera spelmarknaden är det viktigt att vi har travsporten och dess förutsättningar i åtanke. Därför var det mycket intressant att få information från Hasse om hur allmänheten ser på flera grundläggande frågor kring omregleringen.

Resultaten från vår undersökning går att läsa i sin helhet här. Sammantaget kan man konstatera att allmänheten delar vår syn på många punkter när det t.ex. gäller marknadsföring av spel, konsumentskydd, finansiering av hästsporten. Jag hoppas att  riksdagsledamöterna som närvarade på gårdagens möte samt deras kollegor och den statliga utredningen tar med sig dessa medskick.

Hasse Skarplöth

VD ATG

 

Author's imageHasse SkarplöthVD, ATG