Spelbranschen väl representerad under årets Almedalsvecka

En intensiv vecka i Visby har precis avslutats. Årets Almedalsvecka slog återigen rekord i antal evenemang – nära 4000.

Spelbranschen var väl representerad och en mängd seminarier belyste flertalet aspekter som den nya spelregleringen behöver ta omhand. ATG och Svensk Travsport arrangerade tre välbesökta seminarier som gav en del svar och medskick till Hallstedt inför spellicensutredningens fortsatta arbete i höst. Tydligt är att utredare Håkan Hallstedt behöver förena önskemål om en hög kanalisering och ett högt konsumentskydd, en lagom nivå på skatten och samtidigt värna intäkter till staten och den ideella sektorns inkomster från spel. Från hästsportens sida argumenterar vi givetvis för lika villkor på en framtida licensmarknad och att överskottet från spel på hästar fortsatt ska kunna säkerställa den samhällsnytta vår sport och hästnäringen bidrar med. Vi har även tryckt på behovet av att spelprodukter måste regleras utifrån den risk den innebär för spelproblem. Känslan från dagarna i Visby är att det finns en acceptans och förståelse för detta från utredningen, politiken och allmänheten.

Sammanfattningar från seminarierna med kommentarer från paneldeltagarna går att se i fyra kortare filmklipp här på bloggen. Du kan se klippen här, här och här.

Author's imageLika Villkor