Remissyttrande SOU 2017:30

Remissyttrande över En omreglerad spelmarknad, SOU 2017:30

Den 4 augusti var sista datum att lämna in remissyttrande till spellicensutredningens förslag på ny reglering av spelmarknaden som presenterades den 31 mars. Våra yttranden går att läsa här.

ATGs remissyttrande: ”Full fart framåt”

Remissyttrande ATG (PDF)

Svensk Travsport och Svensk Galopps gemensamma remissyttrande: 

Remissyttrande Svensk Travsport och Svensk Galopp (PDF)

Hela utredningen

En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 (på regeringens hemsida)