Rekord för spelseminarium i riksdagen

Över 80 personer mötte upp när travgruppen i riksdagen kallade till spelseminarium. Vi har aldrig varit med på ett seminarium i riksdagen med så många deltagare. Ett rekordantal, kunde Saila Quicklund (M) och Peter Johnsson (S) glatt konstatera när de öppnade mötet.

Spelbranschen, politiken och medierna fanns på plats. Ett bra bevis för att spelfrågan är het. För att inte säga spishet! Från att länge varit en politisk ickefråga som gjort på stället marsch gäller det nu HUR en ny spelreglering ska se ut. Äntligen.
Saila Quicklund och Peter Johnsson hade också formulerat en bred utgångspunkt: Vad är viktigast för dig i en kommande spelreglering?
Frågan ställdes till en stark panel. ATGs Hasse Skarplöth, Svenska Spels Lennart Käll, Gustaf Hoffstedt från de i Sverige oreglerade bolagen (BOS) och Henrik Lindroth från Folkspel. Riksdagen representerades av Olof Lavesson (M) och Gunilla Carlsson (S). Politiker som sitter i den parlamentariska referensgruppen för spelutredningen.

Vad är då viktigast? Mina egna reflektioner efter att ha lyssnat på talarna:

ATGs Hasse Skarplöth var den enda på seminariet som kunde presentera ett konkret helhetsförslag om hur en licensmarknad kan se ut (Lika villkor, som du kan läsa här). Jag hade hoppats att övriga aktörer skulle visa lite mer av sina kort, men fick vända hem besviken på den punkten. Men på det hela var det här ett mycket uppskattat möte.

ATG och Svenska Spel kör tandem

Hasse Skarplöth pekade också på det faktum att nätcasino är den med bred marginal farligaste spelformen och som också marknadsförs mest och hårdast: Att fortsätta så rimmar inte alls med hans bild av en långsiktigt hållbar spelmarknad. Spelutredningen måste därför ta ställning till att klassificera spelformer efter risk. Ju farligare, desto mer marknadsföringsrestriktioner och spelansvarsåtgärder. Vidare bör tak på återbetalningsnivå och spelskatt efter farlighetsgrad diskuteras.
De känns väldigt bra att de två största spelbolagen på den reglerade marknaden är något av parhästar vad gäller spelansvarsfrågan. ATG och Svenska Spel kör tandem här. Det blev en tydlig signal till spelutredaren Håkan Hallstedt som satt med i publiken.
Lennart Käll slog också fast att ett starkt konsumentskydd är det som Svenska Spel sätter främst och la till att det går utmärkt att kombinera bra spelutveckling med höga ansvarskrav. Även han adresserade problematiken med nätcasino och marknadsföringen.
Gustaf Hoffstedt valde att inte lyfta nätcasino-frågan. Spelformen är mycket betydelsefull för de i Sverige oreglerade spelbolagens intäkter. Gustaf la istället mycket tid på att prata om det svenska spelundret och denna framgångsrika näringsgren med stora bolag som kan komma att betyda mycket i en omreglerad värld då de tillåts att verka i Sverige. Gustaf höjde också ett varningens finger för att införa för hög skatt/återbetalningsgränser. Kunden är kung, är priset på spel för högt i Sverige, söker sig spelarna dit villkoren är bättre.

Alla ska med: kanalisering

Nyckeln till en fungerande licensmarknad stavas kanaliseringen: Ju fler som ansluter sig till licenssystemet desto bättre fungerar spelmarknaden. Spelskatten är viktig här. Vi har föreslagit 20 procent av nettomsättningen enligt dansk modell. Det har gett en kanalisering på cirka 85 procent. Hoffstedt pekade på att Storbritannien når 95 procents kanalisering med 15 procents spelskatt.

  • 20%

Inte mig emot. Travet är svårt nedtyngd och kippar efter andan med sina 35 procent idag. Men frågan är vad finansminister Magdalena Andersson tycker om det. Med lika villkor-förslaget ligger skatteintäkterna kvar på samma nivå som idag.

Folkrörelserna representerades av Folkspel (läs Bingolotto). Idag är de skattebefriade och det är förstås något de vill fortsätta att vara. Vi tycker det är rimligt så länge de säljer sina lotter på det sätt som sker idag. Vill de utveckla nya spel ska samma villkor gälla för dem som för övriga.

I riksdagen finns det en bred majoritet som vill säga adjö till det havererade spelmonopolet. Olof Lavesson och Gunilla Carlsson välkomnar båda ett licenssystem. Honnörsorden i en licensmarknad som de folkvalda förde till torgs är:
  • Inkluderande för spelbolag och spelformer
  • ordning och reda
  • sunda och säkra spel
  • kontroll
  • juste marknadsföring
  • värna den ideella sektorn
  • Faktiskt samma grund som vårt lika villkor-förslag vilar på!

Som någon sa till spelutredaren Håkan Hallstedt på väg ut från riksdagen: Det är bara att gå hem och skriva rent!

Mats Fransson

PR- och PA-chef, Svensk Travsport

 

Author's imageMats FranssonPR- och PA-chef Svensk Travsport
About the Author

Mats Fransson

PR- och PA-chef Svensk Travsport