Regeringens förslag till nya spellagen – så tycker vi

På dagens regeringssammanträde klubbades lagrådsremissen om en ny licensmarkand för spel. I januari hoppas vi få hela lagrådsremissen presenterad. I mars förväntas utredningen gällande marknadsavgiften dra igång. Samtidigt kommer det en proposition från regeringen som sedan kommer att klubbas igenom som lag i riskdagen i maj/juni. 1 juli börjar Spelmyndigheten ta emot ansökningar till den nya licensmarknaden och den 1 januari 2019 ska den nya licensmarknaden vara på plats.

Nedan några kommentarer om frågor i förslaget som är viktiga för oss.

ATG får söka licens
– Det glädjande är att ATG kommer ges möjlighet att söka licens på den nya licensmarknaden. Det innebär att vi ges möjlighet att erbjuda våra kunder sportspel, bingo online, poker online och nätkasino. Vi kommer också ges möjlighet att expandera vår verksamhet i Europa, och även övriga världen (det senare efter godkännande från regeringen eller Spelmyndigheten).

Staten behåller inflytande i ATG medan marknadsavgift utreds
– Vi har föreslagit att en marknadsavgift om sex procent tas ut av de spelbolag som arrangerar spel på hästar. I dag står spelet för cirka 90 procent av sportens intäkter och i dag är det bara ATG som bidrar till denna. För hela den svenska hästnäringen är det livsviktigt att alla spelbolag är med och bidrar. Civilminister Ardalan Shekarabi är tydlig med att han inte tänker kompromissa med hästnäringens finansiella framtid och tillsätter nu en utredning som tittar på marknadsavgiften. Till dess att alla frågetecken är utredda så väljer därför staten att behålla styrelsemajoriteten i ATG. Men denna fråga har egentligen ingenting med hur själva licensmarknaden kommer att se ut.

Bra spelansvar men vi hade önskat se ett riskklassificeringssystem
– Vårt remissvar bygger på att vi, utifrån risken att drabbas av spelproblem, tycker att det är skillnad på att köpa en Harry Boy till V75 i en ATG-butik på en måndag och att spela casinoslots på nätet med dragning var femte sekund. Och därför bör speciella restriktioner – marknadsförings- och spelsansvarsåtgärder – gälla för högriskprodukter, typ nätkasino. Lagtexten följer inte vårt förslag hela vägen ut, men här finns bland annat inskrivet en obligatorisk panikknapp för nätkasino som stänger av spelaren i 24 timmar. Det är bratycker vi. Bra är också att bonus bara får betalas ut i samband med att en kund gör sitt första spel.

Spel kommer registreras, vi är rädda att det kan få negativa konsekvenser, främst för spel på häst på bana
– I lagtexten står det att vi ”ska registrera den som vill delta i spel och fastställa en spelares identitetinnan spel får påbörjas”. Men det står också att ”regeringen eller myndighet som regeringen bemyndigar får meddela undantag från registreringsskyldigheten.” Vi kommer att söka undantag för både Harry Boy och spel på bana. Vi anser att Harry Boy har samma risknivå som lotter, som inte kräverregistrering. Gällande banspelet så följer vi redan penningtvättslagen där alla spel, eller vinstuttag, över 20 000 kronor måste kunna spåras. De stora folkfesterna som Elitloppet och Sommartravet där många förstagångs- och utländska besökare är på plats kommer att drabbas hårt om vi inte ges undantag. Detta är en viktig fråga som vi kommer att punktmarkera.

 

Sammanfattning av förslaget (PDF)

Lagtexten (word)

Hasse Skarplöth och Hans Ljungkvist kommenterar i travronden

 

Author's imageLika villkor
Posted in: