Penningtvätt – nya regler kommer att påverka spelmarknaden

För nästan ett år sedan antog EU nya regler som utvidgar penningtvättsdirektivet till att även gälla spelbolag. Detta för att förhindra att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta svarta pengar vita eller för att finansiera terrorism. Sverige ska ha genomfört EU-reglerna till svensk lag senast i juni 2017.

ATG välkomnar en tydlig reglering av penningtvätt på spelmarknaden. Vi tar frågor kring penningtvätt på allvar och har länge arbetat aktivt med att förhindra och försvåra för kriminella element som kan vilja utnyttja vår verksamhet för dessa syften. För oss ingår det som en del av vårt spelansvarsarbete.

De nya reglerna utgår ifrån ett riskbaserat synsätt. Med det menas att åtgärder för att identifiera och bedöma risker för penningtvätt ska ske utifrån flera riskfaktorer, som t.ex. vem kunden är, vilken spelprodukt det gäller och hur den distribueras. ATG:s ingångsvärde är att åtgärder ska vidtas där riskerna för penningtvätt inte är låga och där åtgärder gör faktisk skillnad.

En vanlig missuppfattning jag tycker mig uppfatta är att just trav- och galoppbanor – där våra kunder kan lägga kontanta spel kort inpå starten av ett lopp – utgör en extra stor risk för penningtvätt. Visst är det så att anonymitet och kontanter utgör verktyg för den som kan vilja tvätta svarta pengar, men det betyder inte att alla kontanta anonyma spel innebär en risk för penningtvätt.

Risken ser annorlunda ut beroende på t.ex. vilken spelmetod och vilken spelprodukt vi talar om. Risken för penningtvätt är inte densamma för en låg kontantinsats på en Harry Boy som en anonym hög kontantinsats på Vinnare med ett lågt odds. Enligt reglerna ska ATG kunna knyta insatser och vinster på över 2 000 euro, eller flera olika insatser som förefaller ha samband, till en identifierad kund. Det är en rimlig utgångspunkt.

För mig personligen är själva vitsen med spel på hästar att det ska vara lättillgängligt, ge spänning och glädje – och även att vi som bolag fortsatt kan ge förutsättningar för en livskraftig svensk hästsport.

Därför vore det olyckligt om lagstiftaren landar i en stelbent regelkonstruktion som innebär att varje insats, oavsett belopp eller spelprodukt, måste registreras. Då finns inget utrymme att ta hänsyn till risknivån och reglerna kan bli onödigt betungande och krångliga, vilket försämrar kundupplevelsen och ATGs möjlighet att finansiera trav- och galoppsporten

Förstå mig rätt. ATG vill och ska säkra upp vår verksamhet mot penningtvätt – men det måste vara genom effektiva åtgärder, som tar hänsyn till den risknivå som föreligger i det enskilda fallet. Allt spel på häst innebär inte en risk för penningtvätt.

Tydligt är att spelmarknaden inte bara förändras av en ny spelreglering, även nya penningtvättsregler innebär förändringar för oss alla. En förändring som i grunden är bra och välkommen. Men för oss trav- och galoppsportsälskare är det viktigt att den sker på rätt sätt!

Leif Almgren

PA-chef, ATG

 

Author's imageLeif AlmgrenATG