Öppen utfrågning om spelpolitiken i Kulturutskottet 7/12

Den 7 dec bjöd kulturutskottet med ordförande Olof Lavesson in spelmarknadens aktörer och intressenter för att ge sin syn på det pågående arbetet med den nya spelregleringen i en öppen utfrågning i riksdagen. På plats fanns, utöver representanter från kulturutskottet och Civilminister Ardalan Shekarabi även representanter från spelbranschen och forskningen. För ATG och Hästnäringen deltog vd Hasse Skarplöth.

Utfrågningen går att se här (riksdagens hemsida). Hasse Skarplöths inlägg börjar vid 23:55.

Vi valde att lyfta tre viktiga frågor:

1. Riskklassificering. Det framgår tydligt av utredningen att spelmissbruk ska begränsas. Då olika spelformer kommer med olika risk finna anledning att behandla dem olika. Ju högre risk, desto mer marknadsföringsrestriktioner och desto mer spelansvarsåtgärder. Ett annat sätt angripa frågan är genom ett vinståterbetalningstak som skulle ha dämpande effekt på ”snabba vinster” och dessutom motverka priskrig. Båda dessa förslag kan Spelmyndigheten säkerställa i sitt nya uppdrag.

2. Spelmyndigheten. För att myndigheten ska klara sitt uppdrag måste de folkvalda säkerställa att man får resurser i god tid.

3. Marknadsavgift. I tisdags klubbades i EU att en marknadsavgift ska införas i Danmark på 8 %. En liknande avgift kommer behövas i Sverige. Vi tycker det är rimligt med en avgift på 6 % för att täcka kostnaderna för trav- och galoppsportens infrastruktur. ATG kommer betala ut 2 miljarder kronor till hästnäringen under det kommande året. På en omreglerad marknad kan ATG inte bära den kostnaden själv.

 

Author's imageLika Villkor
Posted in: