Kristina Yngwe (C): Centerpartiet vill ta fram en handlingsplan för hästnäringen

Sunny. Med sitt långa bruna hår och djupa ögon var hon den stora favoriten bland oss mellanstadietjejer.

För egen del blev dock förälskelsen kort. Femte gången jag besökte ridskolan fick jag till min stora lycka äntligen rida Sunny. Efter vad jag minns som en vildsint stegring men som i sanningens namn nog snarare var några samlade småhopp så bestämde sig en skärrad 10-årig Kristina för att aldrig mer röra en häst.

Men engagemanget för hästen har funnits ändå, om än från stallbacken snarare än från hästryggen. För hästen är viktig på så många olika sätt.

Den håller landskapet öppet. Skapar jobb och tillväxt i hela landet. Ger motion och friskvård. Fostrar ledare. Tröstar den som inte mår bra. Levererar spännande tävlingsmoment och hög puls. Hästen är helt enkelt en folkrörelse.

Trots det så behandlas hästen fortfarande styvmoderligt i politiken

Trots det så behandlas hästen fortfarande styvmoderligt i politiken. Hästen särskiljs från ko och får när det handlar om strandskydd och bygglov. Unga inom ridsporten får en bråkdel av de offentliga medel som läggs på fotboll och hockey. Tennis och bangolf räknas som friskvård medan ridning inte gör det. Och i konsumentköplagen likställs en häst med en brödrost, vilket ibland får katastrofala följder för säljaren.

Nyligen beslutade Centerpartiets stämma att arbeta för en handlingsplan för hästen. Idag finns nationella handlingsplaner för flera olika näringsgrenar inom de gröna näringarna, men ännu inte för hästen. Att på detta sätt samla engagemanget för hästen tror vi skulle kunna vara avstampet för att verkligen göra de förändringar som behövs för att hästens potential för Sverige ska kunna tas tillvara.

Själv har jag lyckligtvis inte hållit det löfte jag gav mig själv när min hästkarriär fick ett abrupt slut. Vid två tillfällen har jag fått möjligheten att komma en häst nära, när jag genom ATG fått känna vinddraget i travsulkyn under Politikerloppet på Solvalla. Huruvida jag kommer svinga mig upp i sadeln igen får framtiden utvisa, men att jag ska fortsätta jobba för fler hästkrafter i Sverige – det kan jag dock lova!

Kristina Yngwe, Miljöpolitisk talesperson (C)

 

Author's imageKristina YngweMiljöpolitisk talesperson (C)
Posted in: