Jakob Jonsson, Psykolog: Spelansvaret får inte bli ett tak

Med tjugofem års erfarenhet att arbeta med forskning, förebyggande arbete och behandling av spelberoende så är konsumentskyddet för mig den viktigaste delen i den kommande omregleringen av spelmarknaden i Sverige. Jag tänker här dela några tankar hur jag ser på registrerat spelande, spelformers olika risknivå och min oro för att golvet blir ett tak när det gäller spelansvar. 

Jag ser två grundläggande förutsättningar för ett välfungerande konsumentskydd. Det första är en hög kanalisering, att de allra flesta spelbolag och skaffar licens. Det andra är att en stor andel av spelandet är registrerat. Det kan ge konsumenterna möjlighet att följa allt sitt spelande, och åtgärder som att sätta gränser, ta spelpauser eller stänga av sig blir betydligt effektivare. Om du kan stänga av dig från nätspel på ett bolag men ändå kunna fortsätta att spela oregistrerat hos ombud på samma produkter och bolag tappar åtgärden effekt. På samma sätt tappar åtgärderna effekt om spelbolag som uppfattas som seriösa spelalternativ väljer att stå utanför den reglerade spelmarknaden. Idealt vore om kunderna skulle kunna följa sitt spelande och sätta gränser för allt sitt spelande på den reglerade marknaden. Det skulle kräva att spelbolagen med ombud och banspel får tekniken på plats så snart som möjligt.

Men varför ska varje litet lottköp registreras undrar nog några nu. Är det inte högriskspel som nätkasino och poker som skapar nästan alla problem och är de spelformer som de som kontaktar Stödlinjen uppger som problemspel? När vi i Folkhälsomyndighetens forskningsprojekt Swelogs tittat på spelformer och risknivå har vi utgått från en klassificering med låg, medelhög och hög risk. Personer med spelproblem spelar ofta spel på alla nivåer. När vi gjorde en elva-årsuppföljning var det faktiskt deltagande i spel med medelhög risk som bäst förutsade fortsatta spelproblem efter elva år. Tänker man efter är det sistnämnda inte så konstigt. Spelen med medelhög risk är ofta förknippade med ett intresse av exempelvis idrott och kan vara en del av spelarens identitet. Det finns därför starka skäl som jag ser det att även landbaserat spel med medelhög risk ska vara registrerat. Om det ska göras undantag är det möjligtvis spelen med den lägsta risknivån som kan undantas. Men då får inte spelaren en helhetsbild av sitt spelande.

Det är i detaljerna och i själva utförandet som kommer att avgöras hur effektivt konsumentskyddet blir för spelarna. Jag kan känna en oro att det grundläggande ansvarsåtgärder som kommer att ingå i den nya regleringen kan komma att uppfattas som ett tak att nå upp till, inte som ett golv att bygga vidare på. Jag hoppas att bolagen i det kommande licenssystemet kommer att tävla i att erbjuda den bästa långsiktiga spelupplevelsen som bygger på en omsorg om kunden. Och att kunden får så bra verktyg som möjligt för att kunna ta sitt ansvar.

 

Author's imageJakob JonssonPsykolog, Sustainable Interaction