Höga förväntningar inför årets Almedalsvecka

Almedalsveckan ligger runt hörnet, och hos ATG och Svensk Travsport är förväntningarna höga. Det här är sista Almedalsveckan innan resultatet av den pågående spelutredningen presenteras nästa vår, och det finns många aspekter att diskutera. ATG är mycket engagerad i diskussionen, liksom övriga redan invigda aktörer inom spelbranschen, politiken och bland myndigheter.

Men hur stor är kunskapen egentligen om planerna på att omreglera den svenska spelmarknaden bland allmänheten? Svenska konsumenter är numera vana vid stora avregleringar där vi går från monopol till mer marknadsmässiga lösningar. Men vilka frågor tycker de är viktiga i en omreglering, och vad är de oroade över i relation till spel om pengar? Vi bad analysföretaget United Minds att undersöka detta – 1 000 personer runtom i Sverige deltog i studien. Ni finner resultaten från undersökningen här.

För mig personligen var det överraskande att ungefär hälften av de tillfrågade ansåg att Sverige borde behålla monopolet. Jag tycker ju som bekant att det spelat ut sin roll och att alla exklusiviteter borde tas bort och att vi behöver Lika Villkor på spelmarknaden. Märkbart är även att en majoritet tycker att högt konsumentskydd och åtgärder mot spelberoende är viktigare än goda villkor för spelarna (bättre odds, vinster, ökat utbud) på en omreglerad marknad. En annan intressant reflektion är att människor generellt upplever att spelproblemen har ökat och att det finns en oro att det kommer att öka på en omreglerad marknad. Denna utbredda känsla är i linje med Swelogs slutsats om att de med tyngst spelproblem ökar i Sverige.

Det borgar för en intressant diskussion i Almedalen – där inleder vi veckan starkt med att Folkhälsomyndigheten presenterar resultatet av sin studie Swelogs (svenskarnas spelvanor och förekomsten av spelproblem). Studien har följt deltagarna från 2009 års studie, samt 10 000 nya människor, och är således en diger undersökning med resultat som kommer att vara ett viktigt inlägg i den spelpolitiska debatten.

På tisdagen har vi bjudit in utredare Håkan Hallstedt till ett mycket spännande seminarium, där vi får chansen att höra hur utredningen går och vilka nyckelfrågor som återstår att låsa upp. Detta kommenteras och diskuteras sedan av företrädare för spelarna och för spelbranschen. Personligen hoppas jag att utredningen tar fasta på den acceptans som finns hos allmänheten dels för ett högt konsumentskydd, särskilt gällande spelprodukters farlighetsgrad dels för att överskott från spel ska gå till välgörande ändamål, inklusive stödja trav- och galoppsporten.

Se nedan videoklipp för att se min och mina kollegors kommentarer inför Almedalsveckan. Läs mer här om våra seminarier. Hoppas vi ses där!

Hasse Skarplöth

VD, ATG

Author's imageHasse SkarplöthVD, ATG