Hästnäringen kan få ekonomin att galoppera

Sverige är ett hästland som åtnjuter respekt runt om i världen för vår förmåga att få fram fina tävlingsindivider, att vi har kvinnor och män som leder i världsranking i hästsportgrenar och att vi är kända för att hålla hästsporten ren från doping vilket är en utmaning i många andra länder. Avelsverksamhet och produktutveckling ger jobb och inkomster till staten men också stora positiva sociala värden för samhället i stort för att nämna några delar.

Outnyttjad potential

Tyvärr finns en negativ attityd gentemot och en osund snuttefiering av hästnäringen i Sverige som jag och många med mig anser att vi måste vi få ett slut på. Istället behöver vi skapa handlingsplan som ger förutsättningar på lika villkor och verktyg att växla upp och utveckla de positiva effekter som hästen i samhället bidrar till.

Vi vet att hästnäringen med travet och galoppsportens spelintäkter ger en omsättning på 50 miljarder per år eller mer. Vi vet att 30 000 arbetstillfällen skapas på heltid per år och spridningseffekter på tjänster och produkter bara växer. Vi vet att de sociala värden som ges via hästsport- och hobbyutövande är omfattande.

Vi har mycket att tacka hästnäringen för och ändå får de aktiva arbeta mycket hårt för att ta del av det som andra företag och nya entreprenörer ser som självklart. Jag syftar på att hitta kapital och investeringsmedel, att mötas av rätt attityd från myndigheter men också behovet av att se över krångliga regelverk och bidra till lättnader för att kunna anställa.

Ny handlingsplan

Jag menar att vi måste jobba smartare så att vi få ut mer och det hästnäringen bidrar till och jag vet att hästnäringen är redo att bidra till förändring. Jag har själv arbetat aktivt internationellt inom travsporten som ung med bland andra Darster F som passhäst och med rehabiliteringsverksamhet i samarbete med veterinär och ett antal av landets främsta tränare inom trav, galopp och ridsport. Jag anser att vi behöver bli många fler ambassadörer som lyfter de värden som hästnäringen står för!

Det finns mycket som behöver förändras och 2017 fick jag igenom att Centerpartiet ska upprätta en handlingsplan för hästnäringen i Sverige. Vi har påbörjat det långsiktiga arbetet och Centerpartiets hästnätverk har på bara någon månad som vuxit snabbt till ett forum där idéer byts och utvecklas tillsammans med näringens aktiva. Vi vill se en förändrad attityd och genomförande på lokal, regional och nationell nivå. Det är så vi skapar lika villkor och positiv förändring för hästnäringen på sikt.

Ann-Christin L Frickner, C gruppledare Upplands Väsby kommun och riksdagskandidat, initiativtagare Centerpartiets hästnätverk.

 

Author's imageAnn-Christin L Frickner(C) gruppledare Upplands Väsby och riksdagskandidat
Posted in: