Gästinlägg: Att ställa krav är att bry sig

”Äntligen stod prästen i predikstolen”. Ja, så inleds den kända romanen Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf. Jag ingår i referensgruppen för intressenter till Spellicensutredningen. Det är många i branschen som sett fram emot spelutredningen och när första referensgruppsmötet inleddes kunde man konstatera att nu är vi verkligen äntligen igång. I rummet fanns drygt 20 personer som alla med spänd förväntan undrade vad utredare Hallstedt skulle säga. Hallstedt predikade dock inte utan var noga med att lyssna och uppmanade deltagarna att flagga upp om de hade något särskilt att framföra.

Det råder inget tvivel om att utredaren har en grannlaga uppgift. Inte bara ska han föreslå ett ramverk för en omreglerad marknad, det finns också ett flertal mindre frågor som måste belysas och redas ut. På mötet avhandlades en rad frågor, både högt och lågt, men för nyfikna lyssnare kan jag avslöja att de flesta av de hetaste potatisarna fortfarande återstår för diskussion. Det finns ingen tid att förlora och det är tydligt att utredaren och sekretariatet håller högsta möjliga tempo för att snabbt få både huvuddrag och övriga viktiga frågor på plats. Det kommer att krävas stor skicklighet för att få ihop utredningens betänkande. Jag är övertygad om att utredaren och sekretariatet är som klippta och skurna för detta.

Lite skämtsamt undrade en deltagare om upplägget vid införande av licensmarknad är ”Kom som du är”, och det tyckte Håkan (lika skämtsamt) var en bra titel på utredningen. Vi får väl se. Själv skulle jag vilja föreslå en annan titel, nämligen ”Att ställa krav är att bry sig”. Ett licenssystem måste givetvis innehålla en rad krav på licenshavarna gällande bland annat konsumentskyddet. Dessutom måste systemet innehålla sanktionsmöjligheter mot de som bryter mot systemet.

Här finns det en specifik fråga som jag vill lyfta fram som också dryftades en del på mötet. Det gäller vikten av att klassificera produkter efter risk – och att anpassa kraven och åtgärder utifrån den risken. Självklart är det så att ingen spelprodukt är helt riskfri. Men det är tydligt att de olika produkterna har olika hög risknivå. Det blir underligt om vi i riktlinjer och regelverk inte gör skillnad på exempelvis skraplotter och nätcasino. För att skapa ett system som värnar kunden måste högriskprodukterna ha vissa särskilda krav på sig. Det kan rör exempelvis begränsning av bonusar, och obligatoriska spelansvarsverktyg. Som sagt, att ställa krav är att bry sig.

Maria Lindström

Generalsekreterare, Spelbranschens Etiska Råd (SPER)

 

Author's imageMaria LindströmGeneralsekreterare för Spelbranschens Etiska Råd, SPER