Fixade och riggade lopp – låt oss slippa det

Fuskare och kriminella finns i alla samhällsklasser, branscher och föreningsverksamheter. De kan därför sökas och finnas både bland sportutövare och spelare. Vi ska inte inbilla oss att vårt område sport och spel på hästar utgör ett undantag.

Vid matchfixning eller uppgjort lopp så deltar inte den vanliga spelaren på samma villkor som den som känner till det uppgjorda loppet. Enbart misstanken om att allt inte gått rätt till kan snabbt leda till en omfattande förtroendekris.  Det är därför av central betydelse att hästsporten och alla spelbolag ser allvaret i problemet och vidtar både förebyggande och reaktiva åtgärder.

Om det i en framtid finns fler operatörer på den svenska hästspelmarknaden är det också mycket angeläget att de förstår och accepterar att vissa typer av spel är farligare än andra ur perspektivet matchfixning. Exempel på en sådan spelform är ”Head to Head”, en spelform där spelaren slår vad med spelbolaget om att ett ekipage kommer före ett annat. Det handlar dock inte om att komma 1:a eller 2:a, det kan handla om att komma 4: eller 5:a, 6:a eller 8:a eller liknande. I dessa fall är det mycket svårt för domaren att bedöma om ekipagen har körts för bästa möjliga placering, snarare hart när omöjligt.

Några av lockelserna till matchfixning/uppgjorda lopp inom hästsporten kan vara:

  1. För att stallet ska tjäna så mycket pengar som möjligt.
  2. För att vinna pengar från ATG.
  3. För att vinna pengar från ett eller flera andra spelföretag.

Att förebygga, få information om och bekämpa matchfixning/uppgjorda lopp är både svårt och kostnadskrävande. Två exempel som illustrerar svårigheten är:

  1. Tipsare och infiltratörer som mot betalning lämnar information om uppgjorda lopp.
  2. Databaser gemensamma för de spelbolag som erbjuder spel till samma tävlingar som larmar vid avvikande spelmönster.

Alla som medverkar till sport och spel på hästar måste ta ett enskilt ansvar för att förebygga matchfixning/uppgjorda lopp, men alla måste också ställa upp och ta ett gemensamt ansvar för att försvåra och göra det ointressant för de med kriminella avsikter.

Ett sätt som ATG förespråkar är att använda den s.k. totalisatormodellen, vilken är den modell som används hos ATG idag, där spelarna slår vad med varandra istället för mot spelbolaget. Det betyder exempelvis att höga insatser på ett specifikt lopp eller häst direkt påverkar oddset. Detta är en framgångsrik modell ur spelsäkerhetssynpunkt – information om omsättning, vinstutdelning, odds, totaler mm. är offentliga vilket försvårar för manipulationer, bedrägerier och fusk.

Magnus Lunner

Säkerhetschef, ATG

 

Author's imageMagnus LunnerSäkerhetschef, ATG