Därför brinner jag för hållbarhetsfrågor

I en värld av förändring. I en värld där vi måste ta ansvar. I en värld med kommersiella drivkrafter. I en värld med pågående konflikter. I en värld att vårda. I en värld med miljöhot. I en värld att attrahera. I en värld med ett högre syfte. Kan ingen längre undvika hållbarhet. Hållbarhet för den enskilda individen, familjen, arbetet, företagen och världen.

Därför brinner jag för hållbarhetsfrågor. Det är inte frågor som ligger på kanten och skvalpar utan frågor och självklarheter som finns mitt ibland oss dygnet runt.

Det är inte minst viktigt i spelbranschen där ansvar är ett ledord. Och med ansvar kommer hänsyn, trovärdighet och skyldighet.

I mitt arbete som hållbarhetschef är det centralt för mig att se hur mitt företag tar ansvar, inte bara för våra kunder i spelfrågor, utan även i sociala-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Att hitta samarbeten där ATG kan bidra med att lyfta ideella och välgörande verksamheter kopplade till vår verklighet.

Vi vet idag att många som söker sig till nya arbetsplatser och yrken vill känna sig stolt över sin arbetsgivare. Att man kan dela och identifiera sig med företagets värderingar. Att företagets framtoning, hållbarhetsarbete och olika engagemang känns rätt kan vara en avgörande faktor för vilken arbetsgivare man väljer. Helt enkelt, vi vill veta att företaget har ett högre syfte.

ATGs mission är tydlig – vi vill göra Sverige mer levande och stötta den svenska hästnäringen som sysselsätter flera tusen personer i Sverige men vi värnar även om miljön och hästens välbefinnande. Hållbarhetsfrågor är idag något som egentligen är en självklarhet för de flesta av oss. I ATGs arbete har vi idag fler pågående samarbeten och jag vill passa på att nämna några av dem:

Hästnäringens Nationella Stiftelse som bl a driver de tre riksanläggningarna för hästsport; Wången, Strömsholm och Flyinge erhåller genom avtalet med staten närmare 50 miljoner årligen. Stiftelsen Hästforskning vars forskning även höjer kunskapen för andra arter än hästen. Några mindre engagemang är Beridna Högvakten vars syfte är att bevara kulturarvet med hästen i vaktparader och som en naturlig del av stadsbilden. Även Stall 43, en förening med inriktning på trav och som vänder sig till barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd ligger oss varmt om hjärtat.

Genom Olympiatravet går vi utanför hästsporten som huvudsponsor till Parasport Sverige och Lag Paralympics.

Så i en vardag av förändringar – med en spelbransch som står inför en ny spelutredning och en kommande omreglering – låt oss sätta ansvar och trovärdighet i centrum!

Maria Guggenberger,

Hållbarhetschef ATG

 

Author's imageMaria GuggenbergerHållbarhetschef ATG
Posted in: