Cecilia Widegren (M): Utan hästen stannar Sverige – sju utvecklingsområden för hästsverige

Hästens betande mjuka mule berör många. Det skall vi bejaka.

Förutsättningar för hästens framtid är vi många som har ansvar för. Sverige har i dag flest hästar per innevånare i Europa. Antalet hästar är fler än antalet mjölkkor. Hästnäringen växer och blir en allt viktigare näringsgren. I dag den fjärde största intäktskällan i svenskt lantbruk. Den ger viktiga inkomster vid sidan av lantbruk och möjligheter ökar för människor att bo och verka aktivt i hela Sverige. Enligt Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, omsätter hästnäringen varje år 46 miljarder kronor med 30 000 avlönade heltidsarbeten.

Jag är en av den halva miljon svenskar som regelbundet motionerar, har rekreation eller tävlar med häst. Det finns runt 900 ridklubbar runt om i landet med nästan 500 ridskolor. Både hästnäringen och hästsporten betyder mycket för Sverige. Därför, utan hästen stannar Sverige. Sverige blir starkare och rikare, med växande hästnäring där hästens breda möjligheter kommer fler till del. Så växer än fler jobb fram och Sverige blir starkare.

I dag är Hästsverige så mycket mer än bara fritids-, idrotts- och rekreationssysselsättning. Det finns över 360 000 hästar i Sverige. Hästen har därmed alldeles speciell ställning bland våra husdjur. Hästsporten beräknas engagera omkring en halv miljon människor, varav ungefär 400 000 är flickor och kvinnor. Därtill kommer de som engagerar sig för trav och galopp, turridning, skogskörning med mera. Hästen är en viktig del i landsbygdsutvecklingen.

Trav- och galoppsportens intäkter kommer nästa uteslutande från spel och kan därför inte jämföras med andra sporter som finansieras på annat sätt. Förutom att ATG:s överskott finansierar 36 tävlingsarenor för trav- och galopp från Boden i norr till Malmö i söder samt trav- och galoppsportens tävlingskostnader, som prismedel, travskolor och ungdomsverksamhet har också medel avsatts till Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, för utbildning, utveckling och forskning. Utbildningar som är helt avgörande för att bibehålla och fortsatt lyfta nivån inom svensk hästnäring och sport.

Därtill är ridsporten dessutom, efter fotbollen, Sveriges vanligaste ungdomssport. Hästen har en stor plats i många människors liv. Ridsport är därtill den näst största handikappidrotten och den allra största fritidssysselsättningen för flickor. Hästsport är också unikt så till vida att män och kvinnor tävlar på exakt lika villkor. Sverige har världsklass på ryttare, kuskar och hästar samt är en framstående avelsnation. Allt detta kräver långsiktiga rimliga förutsättningar.

Hästen kräver ett ansvarsfullt långsiktigt arbete. För att ytterligare sätta hästen i fokus behöver fortsatt utveckling ske kring bl a dessa sju områden;

  • Att det ska vara enkelt att starta och driva företag vilket ökar förutsättningar för företagande inom hästnäringen.
  • Verka för att ta tillvara på hästsektorn och verka för en jämställd tilldelning av resurser till både flickors och pojkars idrottsverksamhet, såväl nationellt som lokalt.
  • Rimliga förutsättningar för att utveckla spel på trav- och galopp, för att kunna stärka utbildning, utveckling och forskning.
  • Värna ridningens viktiga roll som Sveriges näst största handikapp­pidrott.
  • Att hästsektorn ska vara en naturlig del av utvecklingen av landsbygden.
  • Att stödja fortsatt forskning för bättre djurvård, djurhälsa och hovhälsa.
  • Långsiktig hållbar och ansvarsfull häst-strategi med hästen i fokus för att som fortsätter stärka Sverige.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Skattepolitisk talesperson
Hästansvarig

 

Author's imageCecilia WidegrenSkattepolitisk talesperson (M)
Posted in: