Regler

 • Fixade och riggade lopp – låt oss slippa det

  Fuskare och kriminella finns i alla samhällsklasser, branscher och föreningsverksamheter. De kan därför sökas och finnas både bland sportutövare och spelare. Vi ska inte inbilla oss att vårt område sport och spel på hästar utgör ett undantag. Vid matchfixning eller uppgjort lopp så deltar inte den vanliga spelaren på samma villkor som den som känner […]

 • Ansvar och konkurrens på lika villkor

  Ett framgångsrikt ATG bidrar årligen med betydande tillskott till statskassan, främjar en levande hästnäring i hela Sverige och ger glädje och spänning till människor med spel som intresse. ATG är sedan bolaget grundades år 1974 en närmast osannolik framgångssaga. Med ytterst få undantag har omsättningen ökat varje år, till gagn för många. Trav- och galoppsporten, […]

 • Olika marknadsföringsregler riskerar en framgångsrik omreglering

  Många olika aspekter diskuteras rörande den pågående utredningen om hur framtidens spelmarknad skall se ut i Sverige. En hel del diskussioner pågår också om vilka marknadsföringsregler som skall gälla för aktörer som får en licens på den svenska marknaden. Tyvärr verkar den allra viktigaste aspekten på detta tynat bort; hur kommer staten att agera mot […]

 • Penningtvätt – nya regler kommer att påverka spelmarknaden

  För nästan ett år sedan antog EU nya regler som utvidgar penningtvättsdirektivet till att även gälla spelbolag. Detta för att förhindra att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta svarta pengar vita eller för att finansiera terrorism. Sverige ska ha genomfört EU-reglerna till svensk lag senast i juni 2017. ATG välkomnar en tydlig […]