Author Archives

  • Viktigt att vi håller i hela vägen

    På valdagen är det nästan exakt tre år sedan regeringen presenterade utredningsdirektiven för ”En omreglerad spelmarknad” – en av mandatperiodens största politiska frågor. Tre år av lyssnande, förhandlande och kompromissande. Jag är oerhört glad och stolt över det fina samarbete vi har haft mellan utredare, departement, utskott och branschens aktörer och jag är mer än […]