Är spelbranschen på väg i rätt riktning?

I mitt arbete får jag många tillfällen att ta del av spelkonsumenters erfarenheter och betraktelser.

Till höjdpunkterna hör när det glimtar till i ögonen hos människor och det bubblar upp inlevelserika berättelser kring spel. Historier om hur man vann, hur man var nära, hur man tänkte, hur man valde, vad man kände, spänningen och kanske hur man delade upplevelsen med andra. Kort sagt – starka upplevelser som lever kvar i minnet. Upplevelser som förgyllt vardagen, inte bara för vana spelare utan också för människor som betraktar spel som ett mer perifert nöje.

Så vad kännetecknar egentligen en bra spelupplevelse?

Det finns givetvis lika många svar som det finns spelare, men tre beståndsdelar som ständigt återkommer i dialogen med spelkonsumenter är:

  • Förväntan. Att det ges utrymme att bygga upp en förväntan inför avgörandet. Hur detta tar sig uttryck är förstås högst individuellt. Att drömma om vinsten, analysera eller diskutera med andra – allt detta kan berika upplevelsen i olika grad för olika konsumenter.
  • Spänningsmomentet. Ger emotionellt någonting tillbaka till spelaren, oavsett vinst. Kort eller utdraget, uppslukande eller lättsamt – återigen en individuell preferens.
  • Efterkänslan. Känslan i efterhand av att spelet gav någonting positivt, oavsett vinst eller inte. Det var värt det.

Bra leverans på ovanstående i konsumentens ögon går hand i hand med resultat från otaliga varumärkes- och användarundersökningar. Bra upplevelser skapar helt enkelt positiva attityder och känslor och i förlängningen kunder som är goda ambassadörer. Ambassadörer för företaget och, synnerligen viktigt, ambassadörer för hela vår bransch. I ljuset av att spelmarknaden allt oftare kommit att ensidigt diskuteras ur ett problemperspektiv behöver vi mer än någonsin de människor som har positiva upplevelser av spel att dela med sig av.

Men är spelbranschen är på väg i rätt riktning?

Den spelform som växt överlägset mest senaste åren är nätkasino. En spelform som präglas av låg differentiering mellan spelen, men med snabba avgöranden och alltid ’on demand’.  Egenskaper som genererar hög intäkt per kund men är kända riskfaktorer för problemspelande. Det är ingen tillfällighet att i de samtal till Stödlinjen där ett primärt problemspel uppges så handlar det om kasinospel på nätet i 56 % av fallen. Detta för en spelform som lockar mindre än 5 % av svenska spelkonsumenter men står för en betydligt högre del av omsättningen.

Utvecklingen vi ser svarar upp dåligt mot den typ av spelupplevelse som är sund för individen och som skapar de ambassadörer som spelbranschen så väl behöver. En bransch, som i mitt tycke, i stora delar har uppvisat en oförmåga att bygga nya intäkter kring goda upplevelser (eller helt enkelt räknat hem pengarna snabbare genom att exploatera kända riskfaktorer).  Det är dock viktigt att inte isolera perspektivet till spelformen nätkasino. Oavsett spelform ställs vi som arbetar med spelutveckling inför ansvaret att skapa en upplevelse som känns bra före, under och efter. Ibland lyckas vi bra, ibland sämre.

En ny spelreglering som ställer krav på spelansvar

Att en ny spelreglering kommer med krav på spelansvar och marknadsföringsrestriktioner som gäller alla är givet. Men vi som verkar på spelmarknaden måste också visa en underliggande vilja och kapacitet att bygga på något positivt och inte generera osunda intäkter trots begränsningar.

Jag är inte övertygad om att vägen dit är utstakad och därför bör alla dörrar hållas öppna för att med ekonomiska styrmedel ge branschen en knuff i rätt riktning. Här ser jag en differentierad skattesats baserat på spelets risknivå som den mest dynamiska lösningen. Att helt enkelt göra det relativt mer lönsamt att skapa innehållsrika spelupplevelser än intäktsmaximerande mekanik.

Historien tar dessutom inte slut med en ny spelreglering. Spelbranschen behöver sina ambassadörer även i framtiden.

Tobias Melin

Analyschef, ATG

 

Author's imageTobias MelinAnalyschef, ATG
Posted in: