Vikten av direktkontakt med den internationella slutkunden

Tänk tillbaka på din senaste flygresa. Sannolikheten är stor att du inte kom i kontakt med flygbolaget förrän du satte foten på planet. Biljetten bokades kanske av en resebyrå eller via en sökmotor online och vid incheckningen träffade du en person som tillhör ett markservicebolag på flygplatsen. När flygbiljetten bokas via en mellanhand så får flygbolaget sällan rätt att kontakta passagerarna via mail eller SMS. Detta innebär således att ett flygbolag får svårigheter att kommunicera eventuella förseningar eller andra incidenter, och detta påverkar förstås kundupplevelsen. Att ha direktkontakt med passageraren genom hela resan, från bokning till bagagebandet, är nyckeln till att kunna leverera en bra kundupplevelse och utveckla produkten i rätt riktning.

Precis som att flygbolagen vill ha den slutgiltiga kontakten med passagerarna så vill vi på ATG också ha direktkontakten till spelarna, det vill säga, våra kunder. För oss är det ganska enkelt, vi vill i största möjliga mån ha en relation till slutkunden.

I cirka 15 år har ATG agerat via mellanhänder på den globala spelmarknaden och på så sätt får utländska spelare möjlighet att spela på svenska lopp. Dessa bolag betalar provision på det spel som görs via dem in till Sverige. ATG måste agera via andra bolag i utlandet eftersom vi har en monopolställning i Sverige, och därför får vi inte själva ha direktkontakt med slutkund i utlandet.

I en omreglerad spelmarknad så ser vi möjligheter att ändra på det här. Vi hoppas då själva få licens på andra marknader så att vi kan få en direktrelation med utländska spelare. Det finns flera saker att vinna på här.

För det första så kommer detta att förbättra användarupplevelsen för kunderna då vi slipper mellanhänder och bättre kan tillmötesgå våra spelare, precis som i fallet med flygbolagen. Vi får mer kunskap om spelarnas beteendemönster och kan bättre tillgodose deras behov. Vi kommer att kunna föra en aktiv dialog med spelarna och bättre skapa oss en bild av deras önskemål och behov. I och med det kan vi utveckla en bättre spelupplevelse även för våra internationella spelare.

För det andra så kan vi därigenom säkerställa hälsosammare pooler i större utsträckning då vi själva får bättre kontroll över spelen. På så sätt kan vi sätta systembegränsningar, säkerställa att inte rabatter används och vi kan utfärda sanktioner där det behövs.  Och med all denna information om kunderna kommer vi att kunna leva upp till 4:e penningtvättsdirektivet som kräver att ATG har full kontroll på alla spelare och deras vad.

Och för det tredje så innebär en direktrelation med kunderna att vi inte längre behöver betala provision till en tredje part vilket innebär att bruttomarginalen blir bättre för ATG, vilket i sin tur innebär att det blir mer pengar till Sverige i allmänhet och hästsporten i synnerhet.

Argumenten för direktkontakten med slutkunden är många och vi tycker att det bästa för spelarna, sporten och Sverige vore att ATG får kontroll över hela värdekedjan och kan kapa mellanhänder där det är möjligt.

Katarina Widman

Försäljningschef, ATG

 

Author's imageKatarina WidmanFörsäljningschef, ATG
Posted in: