Åsa Coenraads, Moderaterna: Vad gör hästsporten för Sverige?

Det är inte så många utanför branschen som tänker på vad trav och galopp gör för Sveriges ekonomi och landsbygdens utveckling. Stad och land hänger samman på flera sätt och hästen är ett bra exempel på brygga som inte gör urbaniseringen till något negativt. För mig som är engagerad i landsbygdsfrågor och ser möjligheterna för att hela Sverige ska kunna utvecklas, är detta en viktig fråga.

Hästnäringen står för så mycket mer än bara ponnyridning. Trav- och galoppsporten är beviset för detta.

Ideellt arbete och ledarskap

Hästnäringen låter fler barn och unga få möjligheten att testa på olika sporter som sedan bygger starkare ledarskap i samhället. Möjligheten att lära sig hur ett i grunden ideellt engagemang kan leda till framgång och utveckling. Studier pekar dessutom på att tjejer får sin första ledarskapsutbildning via hästen, en kunskap som leder till chefspositioner i arbetslivet och leder till en bättre jämställdhet.

Landsbygdsutveckling

Hästnäringen bidrar till att fler kan försörja sig, leva på landsbygden och bidra till en hästsport i världsklass. Framtiden för en god trav- och galoppsport handlar om god hästhållning, tillgång till bete, infrastruktur, drivmedelsskatter och fördyrande miljölagstiftning. Sporten och hästnäringen måste dessutom utvecklas och allt detta kostar pengar. Där är inkomsterna via ATG – och i framtiden även andra spelbolag – avgörande.

Rekreationella värden

Hästnäringens Nationella Stiftelse bidrar till mer kunskap och folkhälsa, genom bland annat utbildning och anläggningar. Hästen kopplat till friskvården hjälper oss att hålla oss friska och leva längre. Är vi friska orkar vi jobba mer och på sätt minskar statens kostnader. Dessutom skapar det glädje.

Jobb

Redan idag står hästnäringen för 30 000 helårstjänster och det kan bli så många fler med rätt politik. Hästnäring och spelpolitik går med andra ord hand i hand med en stärkt arbetslinje. Vi bör därför stödja tanken att trav- och galoppsporten ges möjlighet att säkra sin framtida utveckling – och därmed hela den svenska hästnäringen

 

Spelutredningen har nu lämnats  över till regeringen och bakom den finns en stor politisk enighet som inte funnits tidigare. Det finns fortfarande olika syn på spelet som monopol ur ett ideologiskt perspektiv men den stora gemensamma nämnaren är ordning och reda på den svenska marknaden. Fram tills nu har marknaden inte varit schysst och konkurrensen snedvriden, nu blir spelreglerna bättre och villkoren lika för alla aktörer på den konkurrensutsatta delen av marknaden.

Allt detta är bra men det finns ett perspektiv som inte får glömmas bort: Vi måste bli fler som berättar om att förutsättningarna för en framgångsrik trav- och galoppsport i grunden handlar om att den kan finansiera sig själv.

 

Author's imageÅsa CoenraadsRiksdagsledamot, Moderaterna
Posted in: