Tag Archives: spelutredning

  • Finns det travsport efter spelutredningen?

    Vilken blir ATG:s och travets position när en licensmarknad införs 2018? Det menar jag är den svåraste nöten att knäcka för spelutredaren Håkan Hallstedt. För travet som idag får 87 procent av sina intäkter från ATG är det en ren överlevnadsfråga att han lyckas. Det finns ingen sport som lever i så fruktbar symbios med […]