Sara Westholm, HNS: Trygga, hållbara och attraktiva hästjobb

Tusentals jobbar med hästar

Hästnäringen skapar cirka 30 000 helårsarbeten. Sett till olika verksamhetsgrenar så finns de flesta av jobben inom travsporten. Spelet på hästar är en viktig förutsättning för dessa arbetstillfällen inom trav- och galoppsporten. Även inom ridsport och andra delar av hästnäringen är medlen ifrån spelet viktiga resurser för arbete och utveckling.

För många ungdomar är ett jobb med hästar den första erfarenheten på arbetsmarknaden och det finns gott om arbetstillfällen inom hästnäringen. Ett bra exempel är eleverna på travskolan Wången, som alla får jobb, om de vill, när de går ut årskurs tre i gymnasiet. Många av dem har till och med flera erbjudanden och vet tidigt på vårterminen var de ska jobba när skoltiden är slut.

HNS arbetar för att jobben ska vara trygga och attraktiva

Ett jobb med hästar är ett arbete fyllt av passion, möjlighet att resa och få uppleva gemenskap och spänning. Men arbetet är också tungt och riskfyllt. Man hanterar stora djur, det kan vara fysiskt påfrestande och långa dagar. Detta har Arbetsmiljöverket uppmärksammat och 2015 startades ett projekt kring arbetsmiljö i stallar och på hästanläggningar.

De flesta vill göra rätt, men de saknar ibland verktygen och kunskapen. En hästföretagare med en anläggning och anställd personal omfattas av många, ibland motstridiga regelverk såväl inom arbetsmiljö som djurskydd och miljö. Från näringens sida har vi satsat mycket på utbildning för våra hästföretagare inom arbetsmiljö och arbetsgivarrollen. Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har fungerat som initiativtagare och samordnare i detta arbete och tillsammans med hästnäringens organisationer, bland annat ATG och Svensk Travsport, har vi genomfört ett antal insatser för att öka kunskapen hos företagare och medarbetare i hästverksamheter. 2015 genomfördes ett tiotal utbildningsdagar där cirka 400 personer deltog. Svensk Travsport anordnade ytterligare 10 dagar 2016 för landets proffstränare och HNS genomförde tillsammans med arbetsmiljöorganisationen Prevent tredagars utbildningar i arbetsmiljö, något vi fortsätter med under 2017.

Hållbara förutsättningar krävs i framtiden – på alla nivåer

En samlad hästnäring är jätteviktigt i det här arbetet. För tre år sedan antog Hästnäringens Representationsråd (de 12 största hästorganisationerna) en gemensam målbild med budskapet att hästnäringen ska bestå av hållbara företag och organisationer som skapar en trygg och attraktiv arbetsmarknad. Vår gemensamma värdegrund slår fast att hästnäringen ska ha en trygg arbetsmarknad och ett seriöst företagande. Det är ekonomiskt hållbara företag som skapar förutsättningar för tillväxt, goda arbetsvillkor och en trygg arbetsmiljö där resurser finns till förbättringar. Att sedan alla företag behandlas rättsäkert och lika av myndigheter är en grundförutsättning för en sund utveckling.

Därför är det viktigt att HNS, tillsammans med hästnäringens övriga organisationer, får fortsätta verka för trygga och säkra arbetsplatser inom hästnäringen.

Sara Westholm,

Arbetsmarknadsansvarig, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)

 

Author's imageSara WestholmArbetsmarknadsansvarig, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
Posted in: