Säkerställ högt ställda krav på konsumentskydd i ny spelreglering

Om allt går som planerat och tidsschemat håller, kan riksdagens talman under våren 2018 slå ordförandeklubban i bordet för att markera att riksdagen fattat beslut om en ny spelreglering. Vi är många som ser fram emot den dagen och att vi får en marknad med konkurrens på lika villkor.

En sund marknad kräver att alla aktörer följer samma regler och att det finns fungerande tillsyn. Svensk spelmarknad har under flera år varit ett sorgligt kapitel för oss som förespråkar schysst konkurrens och konsumentskydd. Den 1 juli 2018 – dagen då en ny spelreglering är planerad att träda i kraft – hoppas jag att vi kan ropa ”Äntligen!”

Men för det krävs inte enbart att den nya regleringen är på plats utan självklart också att innehållet är rätt. Ett starkt konsumentskydd är A och O. Det är prio 1 i den skrivelse vi på Svenska Spel nyligen överlämnade till Håkan Hallstedt.

Ett starkt konsumentskydd innebär bland annat att spelen bör klassificeras efter risk och att spelens riskklassificering därefter beaktas vid utformning av spelprodukter, spelansvarsverktyg och marknadsföring. Allt spel bör registreras (med undantag av fysiska lotter) och spelbolagen aktivt arbeta med att motverka problemspelande hos den enskilda kunden. Kunderna ska kunna stänga av sig för en längre eller kortare tid, sätta budget, bestämma tidsgränser, se sin spelhistorik vad gäller vinster och förluster med mera – allt för att kunden ska kunna kontrollera sitt spelande. Dessutom bör det inte vara tillåtet med funktioner som främjar ett överdrivet spelande (till exempel autoplay, fastplay eller auto refill) och vinster över ett visst belopp bör automatiskt överföras till kundens bankkonto.

Vi anser också att spelbolagen årligen ska redovisa effekten av sitt spelansvarsarbete. Tillsynsmyndigheten bör sätta upp gemensamma nyckeltal som alla licenshavare ska använda för att se hur ”frisk” respektive kunddatabas är, mäta andelen problemspelare och hur effektivt bolagens spelansvarsarbete är.

När det gäller marknadsföringen måste reglerna till exempel ställa krav på måttfullhet och innehålla särskilda bestämmelser för högriskspel. Vi anser att direktmarknadsföring bara ska få skickas till personer som redan är kunder hos spelbolaget och att bonusar och rabatter inte bör vara tillåtna.

Några andra synpunkter vi har fört fram till spelutredningen:
  • Licenssystemet bör utformas så att det säkerställer en hög kanalisering, minst 90 procent. Vi menar att en sådan kanalisering bara kan uppnås genom en kombination av attraktiva licenser, självreglering och effektiva sanktioner mot aktörer utan licens. Därför behöver de flesta spel som idag erbjuds i Sverige av oreglerade spelbolag omfattas av ett licenssystem. Särskilt riskfyllda spel bör dock bara omfattas av licenssystemet om det går att nå ett högre konsumentskydd på det sättet.
  • Licenser ska gälla för all försäljning, både off- och online. Regleringen ska vara kanal- och teknikoberoende.
  • Vinståterbetalningen bör regleras och samma villkor ska gälla för alla bolag som erbjuder ett visst spel. Då undviker vi en osund konkurrens som skulle kunna ha en negativ effekt på bolagens möjlighet att verka på de efterlängtade lika villkoren. Reglerad återbetalning behövs bland annat för att minimera riskerna för problemspelande och minska riskerna för penningtvätt och matchfixning.

Från Svenska Spels sida menar vi att lagregleringen bör kompletteras av självreglering, i synnerhet när det gäller marknadsföringsreglerna. Den tekniska utvecklingen går snabbt och kräver hög flexibilitet. Självreglering kan i det avseendet justeras snabbare och lättare än lagreglering.

Redan idag har de reglerade spelbolagen i Sverige tagit fram ändamålsenliga riktlinjer inom Spelbranschens Etiska Råd. Inför en omreglering behöver en ny branschorganisation bildas som omfattar samtliga framtida licenshavare på den svenska spelmarknaden och en gemensam branschöverenskommelse med bland annat riktlinjer för marknadsföring bör tas fram.

Vi på Svenska Spel vill också understryka vikten av att den nya regleringen innehåller verktyg för att motverka matchfixning. Därför har vi tillsammans med idrotten, det vill säga Sveriges Riksidrottsförbund, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Basketbollförbundet lämnat ett förslag till utredaren om hur vadhållningsrelaterad matchfixning kan förebyggas och straffbeläggas.

Jag vill tacka ATG för möjligheten att få gästblogga om Svenska Spels syn på spelregleringen och för att de på ett förtjänstfullt sätt synliggjort vikten av en spelmarknad präglad av konkurrens på lika villkor.

Jag ser fram emot en spännande höst och en fortsatt aktiv debatt om hur den kommande spelregleringen bör utformas på bästa sätt. Innan dess har vi en härlig sommar framför oss. Jag hoppas att ni får en skön ledighet.

Lennart Käll

VD, Svenska Spel


Author's imageLennart KällVD Svenska Spel
Posted in: