Rekordår för ATG

Böckerna för 2016 är stängda och bokslutskommunikén är levererad. Den utveckling som inleddes under 2014, när ATG vände sin omsättningsutveckling till positiv, har förstärkts. Vi konstaterar med stor glädje att år 2016 blev ett rekordår för ATG. Bolagets omsättning är den högsta i bolagets snart 43-åriga historia.

Den svenska spelomsättningen ökade med 5,9 % till 13,3 miljarder kronor. Spelets netto, dvs omsättning efter utbetalda vinster, växte med hela 7,0 % till 4,1 miljarder kronor. Detta är en mycket glädjande utveckling som vuxit sig starkare under årets gång.

ATG har högt satta mål och är mitt inne i en tid av intensiv utveckling i syfte att nå vår vision. För att möjliggöra tillväxt i omsättning måste vi utvecklas kontinuerligt och i snabb takt för att leverera spännande och engagerande spelupplevelser till våra kunder. Detta är också viktigt för att kontinuerligt attrahera nya kunder. Under 2016 har vi lanserat två helt nya produkter, V75 Boost och Top 7, och vi har ökat antalet medlemmar med 23 %. Vi utvecklar bolaget med ett starkt fokus på att kombinera tillväxt med ett stort ansvarstagande för spelarna. ATG har, i jämförelse med de flesta av våra konkurrenter inom spelbranschen, de produkter som enligt spelansvarsverktyget Gam-Gard är minst problemskapande för spelarna. Det ansvar vi har för produktutveckling och kunderbjudande tar vi på allvar.

ATGs mission är att göra Sverige mer levande. Vi gör det genom att erbjuda underhållning i form av spel på trav- och galoppsport till glädje och intresse för cirka 2 miljoner unika kunder per år, och i huvudsak genom att vår verksamhet i år skapat ett överskott på cirka 1,7 miljarder kronor som utbetalats till hästsporten och till ägarna Svensk Travsport och Svensk Galopp. ATGs överskott finansierar stora delar av den svenska hästnäringen, en näring som sysselsätter flera tiotusentals människor. Det är ett väldigt viktigt och engagerande högre syfte med vår verksamhet. Vi är övertygade om att hästar är viktiga i vårt samhälle.

Att ATG växer i omsättning ger också effekten att skatteinbetalningen blir större. Under 2016 har ATG betalat drygt 1,4 miljarder kronor i lotteriskatt till skattekistan. Även detta bidrar till att göra Sverige mer levande.  ATGs resultat för 2016 blev 8,6 miljoner kronor.

Under en lång period har ATG tillsammans med ägarna drivit linjen att lika villkor inom spelbranschen är en förutsättning för att vi ska lyckas konkurrera med de i Sverige oreglerade aktörerna på spelmarknaden. Lika villkor är den långsiktiga lösningen för att ATG ska kunna fortsätta att vara framgångsrikt och utvecklas.

Lotta Nilsson Viitala

Ekonomichef, ATG

 

Author's imageLotta Nilssson ViitalaEkonomichef
Posted in: