Johan Claesson, RF: Matchfixning har blivit ett internationellt fenomen

Uppgjorda tävlingar och matcher, så kallad matchfixing, har i en begränsad omfattning följt i idrottens fotspår ända sedan antikens Grekland. Problemet har dock eskalerat de senaste åren, även hos oss i Sverige. I och med internets utbredning har spelmarknaden digitaliserats och globaliserats vilket medfört en kraftigt ökad omsättning av idrottsrelaterad vadslagning.

Det har i sin tur inneburit att vi idag står inför en helt ny typ av matchfixing än den vi såg innan internets intåg. Möjligheten att vinna stora summor pengar i kombination med en spelmarknad som är svårare att kontrollera har inneburit blomstrande tider för matchfixare. Det har i sin tur medfört att dagens matchfixare ofta har kopplingar till organiserad brottslighet och med det följer risk för hot, våld och påtryckningar mot den som är aktiv inom idrotten.

Det land där den fixade matchen fysiskt utspelat sig är sällan samma land som tagit emot vadhållning på matchen i fråga

Matchfixning är på alla sätt och vis också ett internationellt fenomen. Dels för att det drabbat matcher och tävlingar i en rad olika idrotter i ett 80-tal olika länder världen över, dels för att brottsligheten ofta involverar olika länder i olika steg av matchfixningskedjan. Det land där den fixade matchen fysiskt utspelat sig är sällan samma land som tagit emot vadhållning på matchen i fråga.

För idrotten är matchfixing ett enormt problem eftersom det strider mot idrottens grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra. Om idrottstävlingar eller delar av idrottstävlingar är uppgjorda blir idrotten i en förlängning inte längre intressant, varken att delta i eller att titta på.

Det är självklart att vi inom idrotten har ett mycket stort ansvar i kampen mot matchfixing. Inte minst när det gäller det förebyggande arbetet. Det är ju trots allt som så att om alla aktiva, domare eller ledare säger nej till att medverka till en manipulation så försvåras fixarnas arbete väsentligt. Vi måste därför se till att de som verkar inom idrotten förstår vilket allvarligt problem matchfixing är och vilka negativa konsekvenser det medför, både för idrottarna själva och för idrotten i stort.

Men, idrotten kan inte bedriva kampen mot matchfixing på egen hand utan för att vi ska kunna nå framgång krävs att samtliga inblandade aktörer (idrotten, spelbolag och myndigheter) samarbetar och drar sitt strå till stacken. För även om det är personer inom idrotten som är skyldiga till att verkställa själva manipulationen på planen, rinken eller banan så är det de facto spel på idrott som är grunden till dagens matchfixingproblematik. Idrotten som sådan leder inte till matchfixing, utan det är möjligheterna att tjäna pengar på spel på idrott som lockar personer att fixa tävlingar och matcher.

Det är av stor vikt att idrotten på en framtida, omreglerad spelmarknad får vara med och påverka utbudet av spelobjekt

Det erbjuds idag en rad spelobjekt på marknaden som direkt ökar risken för matchfixing. Alltifrån spel på låga divisioner och ungdomsmatcher, till olika delmoment i matcher och tävlingar som har väldigt liten bäring på själva slutresultatet. Det är av stor vikt att idrotten på en framtida, omreglerad spelmarknad får vara med och påverka utbudet så att spelobjekt som främjar matchfixing inte tillåts. De spelbolag som vill agera i enlighet med idrottens bästa uppmanas därför att ta sitt ansvar, och redan idag se över sitt utbud, och plocka bort de objekt som bidrar till att urholka idrottens ideal genom att underlätta för matchfixare. Det är trots allt våra matcher och tävlingar som är en av huvudingredienserna i spelbolagens framgångsrecept.

 

Author's imageJohan ClaessonSamordnare mot matchfixning, Riksidrottsförbundet
Posted in: