Kommentarer från onsdagens seminarium

Under onsdagen höll Hästnäringens Nationella Stiftelse ett seminarium i ATGs trädgård. Representanter från hästnäringen samlades för att diskutera näringens möjligheter att skapa jobbtillfällen – hör kommentarer från de inbjudna gästerna här!

Author's imageLika Villkor