Gästinlägg: Riksdagens travnätverk fortsätter sitt arbete med att sprida kunskap

Samtliga riksdagsledamöter har ett tydligt ämnesansvar i det egna utskottet. Utöver detta har vi även förmånen att engagera oss i vilka frågor vi själva önskar. Min första utskottsplacering var socialförsäkringsutskottet, således inte en naturlig koppling till travsporten.

Detta hindrade dock mig inte att bestämma ett möte med dåvarande VD:n för ATG Remy Nilson. Vi hade ett givande samtal om travsporten i stort och jag minns än, mitt förslag till Remy: För att öka kunskapen om travsportens samhällsnytta och möjligheterna till att få möjligheter att informera beslutsfattare i riksdagen, borde ATG och Svensk Travsport än mera träffa riksdagsledamöter personligt och även i partikonstellationer.

Under mötet erbjöd jag mig att starta ett travnätverk i riksdagen, och så blev det. Jag representerar moderaterna i riksdagen och för att nätverket även skulle få deltagande från partierna på ”vänsterfalangen”, tillfrågade jag även Peter Johnsson (S) om han kunde vara min kollega i nätverket. Peter tackade ja, och vi har nu sedan starten 2012 varit inbjudare till våra möten.

Riksdagen har väldigt många olika seminarier dagligen och konkurrensen är stor för oss anordnare. I sanningens namn kan jag nu erkänna att jag till det första mötet verkligen hade övertalat… några kollegor att delta. Kunskapen och intresset för och om travsporten var initialt förvånande lågt. Argument från ledamöter, till att inte delta, var ofta att man förknippade travet med negativa föreställningar så som spelmissbruk, drivning av hästar med mera.

Det mest framgångsrika övertalningsargumentet till deltagande blev, att travet är en viktig del i en stor och viktig näring med cirka 30 000 helårsarbetstillfällen. Det första mötet hade 5 deltagare och idag kan vi glädjande återfinna samtliga riksdagens åtta partier på våra träffar och så sent som förra veckan återfanns närmare 30 personer (inkl. ATG / Svensk Travsport) för att lyssna på ATG:s VD Hasse Skarplöth och hans föredrag.

Travnätverket har ca 2-3 möten per år i riksdagen och till detta kommer 1-2 möten på Solvalla. Kunskapsnivån har höjts avsevärt och det är glädjande att se att flera av mina riksdagskollegor nu följer travsporten på nära håll. Detta visar också betydelsen av informations- och kunskapsöverföring och dess stora betydelse för såväl intresseorganisationer som näringsliv.

Jag brukar ofta framhålla att de som har täta kontakter med riksdagskollegor och partigrupper brukar se resultat av detta. Sverige är det näst hästtätaste landet i Europa och det gör även att hästen har en viktig roll för samhällsekonomin. Lägg därtill att det är en fantastisk sport att följa. Som idrottspolitisk talesperson för moderaterna följer jag alla idrotter och självklart besöker jag även ofta olika idrottsevenemang.

Det handlar både om mindre idrottsevenemang till stora internationella mästerskap. Jag vill i detta sammanhang verkligen lyfta fram Elitloppet på Solvalla, som ett evenemang som jag verkligen önskar att så många som möjligt ska få uppleva. Det är ett fantastiskt evenemang och stämningen är verkligen underbar! Höjdpunkter kan självklart också upplevas på mindre banor än Solvalla, såsom på Östersundstravet, Solänget, Rättvik, Dannero m.fl. Banans storlek är inte avgörande för totalupplevelsen. Fortfarande finns det tyvärr en felaktig bild av att travet bara är en sport för äldre män. Till min stora glädje stämmer inte denna bild, då jag upplever att besökaren på travevenemangen är både yngre och äldre, kvinnor och män i en härlig blandning. Att travskolorna för våra barn- och ungdomar nu också har väldigt många deltagare är både glädjande och viktigt för framtiden.

Jag har i hela mitt liv haft en stor förankring inom idrotten, detta främst via längdskidåkningen. Jag trivs därför väldigt bra när jag har möjligheten att vistas på stallbacken. Här kan jag känna igen tävlingsmomentet med inslag av nervositet, uppladdning, besvikelse och glädje om vartannat, det som innefattar just idrotten. Samspelet mellan häst och kusk är också inspirerande att se.

Riksdagens travnätverk kommer att fortsätta sitt arbete med att sprida kunskaper och att föra en dialog om travsportens framtid och det känns inspirerande att allt fler nu hörsammar våra inbjudningar, oavsett partitillhörighet. Samarbetet mellan travnätverket, ATG och Svensk Travsport, har alltid fungerat mycket bra och vi hoppas att detta ska fortsätta även i framtiden.

För att bredda vårt arbete i travnätverket, tar jag gärna emot inspel på ämnen som vi kan ta upp på våra möten. Tveka inte, att höra av dig till : saila.quicklund@riksdagen.se

Avslutningsvis vill jag nu önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Saila Quicklund

Riksdagsledamot (M) och initiativtagare till riksdagens travnätverk

 

Author's imageSaila QuicklundRiksdagsledamot (M) och initiativtagare till riksdagens travnätverk