Gästinlägg: Mina synpunkter på Lika villkor

ATG och dess ägare Svensk Galopp och Svensk Travsport har gjort många bra saker genom åren, och denna blogg är en av dem. Även om ATG och de i EU reglerade spelbolagen som BOS företräder inte alltid delar samma syn på alla aspekter av spelfrågan så kan vi ändå enas om att det är i det öppna utbytet av idéer som vi når den bästa möjliga licensordningen.

Jag vill skriva om tre saker. Till att börja med vill jag skriva om ståndpunkter där jag tycker att ATG har landat rätt i sin rapport Lika villkor. Därefter vill jag belysa en (av dessvärre flera punkter) där de har hamnat snett. Till sist vill jag lägga till en aspekt som är viktig utifrån BOS perspektiv.

Det grundläggande goda med ATG:s förslag är att man ställer sig bakom skiftet från monopol till licenssystem. Så har det sannerligen inte alltid varit; för bara några år sedan hamnade jag själv ofta i hård ordväxling med ATG som då kämpade för monopolets bevarande.

Jag tror om jag ska vara lite krass att ATG:s åsiktsbyte bottnar i att deras monopol inte längre fungerar rent affärsmässigt, och att de ser ännu större svårigheter i framtiden. Att de skulle ha tagit ställning för likabehandling även om monopolet hade varit lönsamt för dem håller jag för osannolikt. Deras ställningstagande är med andra ord praktiskt och pragmatiskt snarare än ideologiskt och moraliskt.

Men kanske spelar bakgrunden till ett ställningstagande mindre roll. Det viktigaste är att ATG numera engagerat förordar spellicenser. Det är gott och de är därtill i gott sällskap. Här finns också regeringen, sex av åtta riksdagspartier, BOS med dess medlemsbolag samt Kombispel m.fl. På den andra sidan finner vi endast Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och någon enstaka företrädare för Svenska Spel.

ATG har alltså presenterat ett enligt dem själva komplett förslag på spelreglering, kallat Lika villkor. Nu kommer jag in på det som lämnar en del övrigt att önska. Ett mer passande namn på rapporten hade varit Olika villkor. Det krävs inte många stavelser i rapporten innan man börjar förorda särbehandling och specialvillkor. Det är också något som ATG:s VD Hasse Skarplöth slår fast i denna bloggs första inlägg: ”Vi får inte sätta upp ett regelverk som behandlar alla spelprodukter lika.” Därefter följer ett resonemang från ATG:s sida att a) deras egna produkter är i stort sett harmlösa och b) harmlösa produkter bör beskattas lägre än andra spelprodukter.

Här tror jag att spelutredaren Håkan Hallstedt har en viktig uppgift framför sig. Han måste identifiera vad som är verklig kunskap och forskning om spelmissbruk. ATG hänvisar exempelvis till Stödlinjens statistik, som visar att 43 procent av problemspelarna som kontaktade Stödlinjen under 2014 spelade framförallt på onlinekasino. Med detta som grund förordar ATG hög skatt på onlinekasino och låg skatt på hästspel. Enligt stödlinjen själva bör man dock inte dra för stora växlar på denna uppgift då den lider av stora metodologiska brister. Uppgifter om huvudsaklig spelform registreras för färre än var femte av dem som kontaktar Stödlinjen, 563 av totalt 3 058 svarande vid den senaste avrapporteringen. Utredare Hallstedt måste därför visa sig förmögen att se igenom propåer om konsumentskydd med oklar effekt annat än att de skulle ha en alldeles uppenbar konkurrenssnedvridande verkan. Och även om vi faktiskt vet vad som är farligt måste vi dessutom veta vilka motåtgärder som verkligen fungerar. Hög skatt leder exempelvis enbart till att kunderna söker sig utanför licenssystemet där priset är lägre.

Så hur vill då vi ha det istället? Vi har sammanfattat våra tio viktigaste ståndpunkter och dessa kan enklast sammanfattas med två ord: lika villkor. Alltså lika villkor på riktigt. Vi ber inte om en enda positiv särbehandling, eller för den delen negativ särbehandling av våra konkurrenter.

Det bästa med lika villkor på riktigt är att det inte på något sätt står i konflikt med vad Sverige vill uppnå med en ny spelreglering, nämligen en sund och säker spelmarknad som minimerar skadeverkningar, att spelet sker inom licenssystemet och inte som idag huvudsakligen utanför det, att staten får sin skärv och att det blir tillåtet för spelbolag att skapa arbetstillfällen i Sverige. För att blott nämna några av de fördelar ett likabehandlande licenssystem innebär.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel (BOS)

 

Author's imageGustaf HoffstedtGeneralsekreterare Branschföreningen för Onlinespel