Galoppsporten ska växa med moderna anläggningar

I juni invigde vi en ny galopparena i Stockholmsregionen. Efter 56 år gick Täby i graven och vi öppnande upp portarna till Bro Park i Upplands Bro kommun.
På invigningen den 19 juni kom det 8 500 personer som ville vara med vid det historiska ögonblicket.

 • Nu har vi tävlat tio gånger på den nya banan och det är väldigt roligt att konstatera att intresset varit stort att besöka våra tävlingar under sommaren. Publiksiffrorna är i storleksordningen 50 procent högre än motsvarande tävlingsdagar på Täby i fjol. Det har dessutom varit väldigt många nya besökare som varit nyfikna på vår sport och vår nya anläggning.

  Galoppsporten alltför anonym

  Galoppsport är ur ett globalt perspektiv en av världens största sporter men i Sverige är vi förhållandevis små, inte minst om man jämför med travsporten. Det finns givetvis många olika anledningar att förhållandena är sådana i Sverige men det går inte att förringa den historiska bakgrunden där travsporten är sprungen ur bondesamhället medan galoppsporten från början mest utövades av militär och adel. Vi kan också konstatera att vi har blivit alltför anonyma, bland annat för att vi inte finns med i V75 och sällan får arrangera V64. Det är naturligtvis viktigt att synas och vara tillgänglig för de som vill följa sporten och spelet på galoppsporten.

  Toppmodern anläggning

  Vi har nu en fantastisk möjlighet att öka intresset för vår sport med en toppmodern anläggning som förbättrar förutsättningarna för våra hästar, tränare, hästägare och besökare. Vi har nu, ur egen ficka, investerat cirka 700 miljoner på en ny anläggning för galoppsport. Det är viktigt att betona att för såväl galoppsporten som för travsporten handlar det om att vi betalar och finansierar våra egna anläggningar, detta i motsats till många andra sporter som får arenor och träningsanläggningar finansierade genom kommunala medel eller andra vägar.

 • 50

  Publiksiffrorna är i storleksordningen 50 procent högre än motsvarande tävlingsdagar på Täby ifjol.

Ökat intresse för galopp

Idag kommer galoppens prismedel nästan uteslutande av spelöverskottet från ATG. Därför måste också en framtida spelreglering bli rimlig och möjliggöra en fortsatt finansiering även för galoppen i vårt land. Travsporten och galoppsporten har haft ett nära samarbete allt sedan ATG bildades och det hoppas och tror vi ska fortsätta i framtiden. Jag är säker på att galoppsporten kommer att kunna bidra mer än tidigare genom det ökade intresset för oss som vi ser framför oss.

I framtiden är galoppsporten i centrum

Vår utmaning nu är att långsiktigt skapa intresse för att vara en del av galoppsporten. Det kan vara som besökare eller varför inte som hästägare eller aktiv på något sätt. Jag är helt övertygad om att vi behöver moderna och attraktiva anläggningar i framtiden för att vi ska kunna konkurrera med den övriga upplevelsenäringen. Det ska vara en totalupplevelse där man som besökare känner att det är kvalitet i alla delar. Modern och attraktiv anläggning, bra förtäring och service, bra teknik och givetvis med galoppsporten i centrum. Vi har nu skapat möjligheten att uppnå detta med den nya anläggningen, Bro Park. Samtidigt går vi vidare för att se hur vi kan utveckla våra andra anläggningar och därmed öka galoppsortens attraktionskraft. Vi har sedan en tid tillbaka inlett en förstudie där vi tittar på hur och var vi ska bedriva vår verksamhet i Skåne i framtiden.

Ulf Hörnberg

VD Svensk Galopp

 

Author's imageUlf HörnbergVD Svensk Galopp