Fasta odds är riskabelt

Vadhållning på hästar är populärt i Sverige. Vi har ett av de högsta spelen per capita i västvärlden. En starkt bidragande orsak till det är att vi åtnjuter stort förtroende hos den svenska allmänheten.

Förtroendet har byggts upp under lång tid, inte minst genom alla insatser som gjorts av ATG. Men det är även resultatet av ett målmedvetet arbete från Svensk Travsport och Svensk Galopp för att hålla sporten ren från spelskandaler. Och inte minst: hästvälfärd i högsta internationella klass.

Fasta odds provocerar och engagerar

Under licensutredningen har det, framförallt från de i Sverige oreglerade bolagen, framförts förslag om att tillåta så kallade fasta odds i Sverige. Det är enligt min mening mycket riskabelt och helt kontraproduktivt mot det arbete som beskrivits ovan.

Fasta odds inbjuder nämligen till så kallad matchfixing, det som kallas uppgjorda lopp inom hästspel. Totalisatormodellen, som ju faktiskt uppfanns för att just minimera riskerna med spelfusk, är det idag rådande sättet att organisera vadhållning på hästar i Sverige. Det bygger på att alla spelar mot alla, att spelet redovisas öppet och att oddsen inte sätts förrän alla spel registrerats. Höga prissummor i loppen, tv-bevakning av alla lopp för såväl publik som domare och hårda straff är några exempel på förebyggande åtgärder mot uppgjorda lopp.

Vinnare och förlorare på uppgjora lopp

Vad skulle hända om vi skulle få ett antal uppgjorda lopp i Sverige? Jo, allmänhetens, det vill säga kundernas, förtroende för vadhållning på hästar skulle riskera att minska dramatiskt om det inte går att lita på att bästa hästen vinner.

Vem blir då den stora förloraren? Inte är det de spelbolag som erbjudit fasta odds. De kan välja att gå över till annan marknad eller annan typ av spel. Vad de tjänar på spel på hästar i Sverige utgör en försvinnande liten andel av deras totala affär. De kan i princip rycka på axlarna och sedan gå vidare. Den stora förloraren är trav- och galoppsporten i Sverige, som till cirka 85-90 procent är beroende av intäkter från det svenska spelet.

Kreativa förslag till licenssystemet

Jag kan förstå att utredare Håkan Hallstedt önskar få så många spelbolag som möjligt att komma in i licenssystemet och att det därför är frestande att tillåta fasta odds inom hästspel. Hög kanalisering är viktigt för licenssystemets trovärdighet. Kan man tillåta både och, dvs finns den perfekta lösningen som tillfredsställer alla intressen? Från Svensk Travsports sida har vi under licensutredningens gång försökt vara konstruktiva och bidragit med flera förslag som skall underlätta ett framtida licenssystem. Inte minst att vi släpper vårt eget spelmonopol på hästar.

När det gäller vadhållning på hästar har vi bland annat föreslagit att alla lopp skall ackrediteras av oss med beaktande av konkurrensneutralitet och transparens. Då får vi möjlighet att i förväg kontrollera att de mest elementära kraven finns på plats; ett rimligt djurskydd framförallt vad gäller dopingregler, tv-bevakning av loppen, acceptabla domarfunktioner och så vidare. Det är vårt krav i en framtida långsiktigt hållbar spelmarknad.

Hans Ljungkvist
ordförande Svensk Travsport

 

Author's imageHans LjungkvistOrdförande, Svensk Travsport
Posted in: