Omregleringen

  • Rekord för spelseminarium i riksdagen

    Över 80 personer mötte upp när travgruppen i riksdagen kallade till spelseminarium. Vi har aldrig varit med på ett seminarium i riksdagen med så många deltagare. Ett rekordantal, kunde Saila Quicklund (M) och Peter Johnsson (S) glatt konstatera när de öppnade mötet. Spelbranschen, politiken och medierna fanns på plats. Ett bra bevis för att spelfrågan […]

  • Finns det travsport efter spelutredningen?

    Vilken blir ATG:s och travets position när en licensmarknad införs 2018? Det menar jag är den svåraste nöten att knäcka för spelutredaren Håkan Hallstedt. För travet som idag får 87 procent av sina intäkter från ATG är det en ren överlevnadsfråga att han lyckas. Det finns ingen sport som lever i så fruktbar symbios med […]

  • Välkommen till bloggen

    Hej! Välkommen till första inlägget! Representanter från ATG, svensk trav- och galoppsport samt gäster kommer i den här bloggen skriva om den framtida spelmarknaden, och först ut är jag. Jag heter Hasse Skarplöth och jag är vd på ATG. Den kommande omregleringen av spelmarknaden är förstås en stor fråga för mig och mina medarbetare på […]