Author Archives

  • Åsa Coenraads, Moderaterna: Vad gör hästsporten för Sverige?

    Det är inte så många utanför branschen som tänker på vad trav och galopp gör för Sveriges ekonomi och landsbygdens utveckling. Stad och land hänger samman på flera sätt och hästen är ett bra exempel på brygga som inte gör urbaniseringen till något negativt. För mig som är engagerad i landsbygdsfrågor och ser möjligheterna för […]