ATGs remissyttrande: ”Full fart framåt”

Riskklassificering av spelprodukter, vinståterbetalningstak, ingen obligatorisk kundregistrering och säkerställande av hästsportens framtida intäkter. 

Det är de fyra huvudpunkterna i ATGs remissyttrande gällande den nya licensmarknaden.

Min uppmaning till alla politiker – sätt nu full fart framåt så att vi har en licensmarknad på plats när vi vaknar upp på nyårsdagen 2019.

Den 31 mars presenterade utredaren Håkan Hallstedt sitt betänkande gällande den framtida spelmarknaden i Sverige (En omreglerad spelmarknad, SOU 2017:30), och i dag, fredagen den 4 augusti, gick remisstiden ut.

Håkan Hallstedt har gjort ett berömvärt jobb med en komplex fråga. För ATGs del innebär förslaget att vi nu får konkurrera på en marknad med mer lika villkor än tidigare, vilket är bra. Vårt monopol gällande spel på hästar försvinner men vi får å andra sidan möjligheter att erbjuda andra produkter samt expandera internationellt.

ATG har i sitt remissyttrande pekat på fyra olika saker där man vill se en förändring utifrån utredarens förslag:

 

1. Riskklassificering av spelprodukter

Det är viktigt med högt konsumentskydd. Därför tycker vi att produkterna ska klassificeras efter risk för att kunna anpassa åtgärderna, som till exempel utformning och distribution, efter spelets farlighetsgrad. Ur riskhänseende är det trots allt skillnad på en spelautomat på nätet och en 50-kronors Harry Boy köpt i en butik.

 

2. Vinståterbetalningstak

Höga återbetalningsnivåer innebär en risk för spelproblem. Dessutom – spelet kommer även i framtiden att vara den huvudsakliga intäktskällan för trav- och galoppsporten. Dessa intäkter – och statens skatteintäkter – riskeras nu om det blir fritt fram för spelbolagen att sätta sina egna återbetalningsgränser eftersom marginalerna då blir lägre.

 

3. Slopad obligatorisk kundregistrering

Jag gillar att vi ska ta spelansvar, men då måste det vara åtgärder som är verkningsfulla. Att i spelansvarets namn registrera kunder som köper ett spel för 50 kronor i en butik blir bara en tröskel för kunderna, butikerna och spelbolagen, och angriper inte problemet. Dessutom riskeras kunduppgifterna att användas i motsatt syfte; att locka kunder med spelproblematik att spela mer, och inte mindre. Vi tycker att registreringen bör vara på samma nivå som i penningtvättslagen och framför allt rimma med dataskyddsförordningen. Jag konstaterar att Datainspektionen i sitt remissvar också är kritiska till hur förslaget är utformat.

 

4. Hästsportens framtida finansiering

Spelintäkterna står för nästan 90 procent av trav- och galoppsportens intäkter och bidrar dessutom till forskning, utbildning och att skapa intäkter till övriga hästnäringen. Därför stödjer vi våra ägare – Svensk Travsport och Svensk Galopp – i deras krav att alla licensbolagen som arrangerar spel på hästar också ska vara med och finansiera hästsporten så att Sverige även i framtiden har en travsport och ridsport av allra yppersta klass där högt djurskydd råder.

Den nya lagen ska beredas under hösten 2017, fattas beslut om i riksdagen under våren 2018 och börja gälla 1 januari 2019.

Det är en tuff tidplan. Min bild är att såväl politiker som branschen har en gemensam syn på att utredarens förslag är bra. Därför är det viktigt att alla parter nu även fortsättningsvis är snabbfotade och lösningsorienterade för att vi ska ha lagen på plats till 2019.

ATGs Yttrande SOU 2017 30 Fi2017 01644 OU

 

Author's imageHasse SkarplöthVD ATG
Posted in: