Ansvar och konkurrens på lika villkor

Ett framgångsrikt ATG bidrar årligen med betydande tillskott till statskassan, främjar en levande hästnäring i hela Sverige och ger glädje och spänning till människor med spel som intresse.

ATG är sedan bolaget grundades år 1974 en närmast osannolik framgångssaga. Med ytterst få undantag har omsättningen ökat varje år, till gagn för många. Trav- och galoppsporten, liksom hästnäringen, är av stor ekonomisk, regional och social betydelse.
Under det senaste decenniet har digitaliseringen förändrat förutsättningarna i grunden för den svenska spelmarknaden och de svenska spelbolagen. Mellan 2011 och 2013 minskade ATGs omsättning med en miljard kronor. Konkurrensen från oreglerade spelbolag som verkar i Sverige, är utan tvivel det främsta skälet.

Ändrade förutsättningar

Under det senaste decenniet har digitaliseringen förändrat förutsättningarna i grunden för den svenska spelmarknaden och de svenska spelbolagen. Mellan 2011 och 2013 minskade ATGs omsättning med en miljard kronor. Konkurrensen från oreglerade spelbolag som verkar i Sverige, är utan tvivel det främsta skälet.
En så kraftigt minskad omsättning för ATG får långtgående konsekvenser. Hela ATGs överskott går svensk trav- och galoppsport och till insatser för den svenska hästnäringen. För enskilda individer och verksamheter inom dessa områden har ATGs nedgång har slagit hårt och med omedelbar effekt. Ett minskat överskott för ATG drabbar inte bara dem som jobbar på trav- och galoppbanor. Det försämrar också förutsättningarna för att äga eller föda upp hästar och inverkar negativt på en bransch med 30 000 avlönade heltidsarbeten.

Ett licenssystem som passar alla

Både branschaktörer och politiska beslutsfattare är i dag överens om att den svenska spelmarknaden inte längre fungerar tillfredsställande. Trots det har inga åtgärder vidtagits. En majoritet i riksdagen stödjer idén om att införa ett licenssystem. Det är något som både ATG och de oreglerade spelbolagen i Sverige vill.

När det gäller att utforma ett licenssystem har spelbranschens intressenter olika ingångsvärden, liksom olika intressen och mål med sina verksamheter. Ett licenssystem kan se ut på flera olika sätt. När branschaktörer och politiska beslutsfattare uttalat sig om hur ett framtida licenssystem ska utformas saknas ofta en idé om ATGs position i ett sådant system. Trots att finns en förståelse för ATGs betydelse för svensk hästnäring och önskan om att värna den, saknas det idéer och underlag om hur det bäst kan göras.

  • Förslag till ny spellagstiftning och licenssystem

    Därför presenterar vi på ATG, Svensk Travsport och Svensk Galopp ett förslag till ny spellagstiftning. Målsättningen med förslaget är att öka den statliga kontrollen över spelmarknaden och därmed sätta spelansvar i centrum och säkra statens intäkter från spel.En ökad kontroll säkrar både skatteintäkter och konsumentskydd.  I förslaget har vi också tagit hänsyn till trav- och galoppsportens möjligheter att utvecklas över tid.

     

  • Vägen framåt för den svenska spelmarknaden är ett licenssystem med ansvar och konkurrens på lika villkor.

Här kan du ladda ner hela utredningen Ansvar och konkurrens på lika villkor, med ATGs förslag till ny spellagstiftning.

 

Author's imageLika Villkor